Sofia Development Association

E-mail Print PDF

Visit their Website

Alexander Politov
Denitza Lozanova


sofia-logo

Асоциация за развитие на София (АРС) е общинска фондация, създадена от Столичния общински съвет, за да популяризира и насърчава постоянния диалог между гражданското общество, бизнеса, публичните институции и общинската администрация за създаване на социална среда, която подкрепя развитието на София като един модерен европейски град, подпомага устойчивото развитие, предприемачеството и инициативите на София и нейните граждани, и благоприятства за свързването между образование, наука и бизнес. За повече информация посетете нашия уебсайт http://sofia-da.eu/.

Last Updated ( Monday, 09 April 2012 13:22 )  

Subscribe to Ebulletin

Enter your email address and name to subscribe for future communications:

You can view our past Ebulletins by clicking on this link:


The Multilingual City

multi-city-bookcover

Follow Us

Multilingual Citizenship

Read Suzanne Hall's (LSE Cities) blog post on Multilingual Citizenship.

170x400px-two-walks-2