Utrecht University

E-mail Print PDF

Visit their Website

jacomine nortierJacomine Nortier
Manager of the Utrecht University team; the Utrecht University team is part of Work Package 2 (Research)


ivanaIvana Brasileiro
Researcher, member of the Utrecht University team; the Utrecht University team is part of Work Package 2 (Research)

 

 

 


logo uu

De Universiteit Utrecht is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs en onderzoek van internationale kwaliteit biedt. Betrokkenheid, inspiratie, ambitie en onafhankelijkheid zijn de kernwaarden die centraal staan bij de Universiteit Utrecht.

Het Utrechts Instituut voor Linguistiek OTS is een onderzoekinstituut dat deel uitmaakt van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het instituut biedt een stimulerende omgeving waarin samenwerking hoog in het vaandel staat. Hierdoor kan een vruchtbare uitwisseling ontstaan tussen de verschillende vakgebieden waarbij de diverse onderzoekstradities elkaar onderling versterken. UiL OTS verricht hoogstaand onderzoek dat voorop loopt in internationale ontwikkelingen. De wetenschappelijke deskundigheid van UiL OTS reikt tot een groot aantal verschillende vakgebieden, waaronder: computerlinguïstiek, discoursanalyse, document design en evaluatie, eerste en tweede taalverwerving, fonetiek, fonologie, formele semantiek, lexicale semantiek, lexicologie, morfologie, natuurlijke taalverwerking, neurolinguistiek, psycholinguïstiek, sociolinguïstiek, syntaxis, taalgebruik en -pragmatiek, taalonderwijs, taalvariatie, taalverandering, tweetaligheid en typologie.

logo uilots

Last Updated ( Monday, 09 April 2012 13:17 )  

Subscribe to Ebulletin

Enter your email address and name to subscribe for future communications:

You can view our past Ebulletins by clicking on this link:


The Multilingual City

multi-city-bookcover

Follow Us

Multilingual Citizenship

Read Suzanne Hall's (LSE Cities) blog post on Multilingual Citizenship.

170x400px-two-walks-2